Головна

Наукові записки
Бердянського державного педагогічного університету
Серія: Педагогіка


УВАГА!!!

Умови публікації і правила подання статей до збірника на новому сайті:

https://journals.bdpu.in.ua/index.php/ped/home

Детальніше: Файл


1

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України збірник “Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки” включений до Переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”) (наказ МОН України №1412 від 18 грудня 2018 року)
індексується в наукометричних базах даних: Index Copernicus, Google Scholar, Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського

ISSN 2412-9208

DOI 10.31494/2412-9208

У 2013 році засновано «Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету». Бердянський державний педагогічний університет – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Ректор – Богданов Ігор Тимофійович, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Збірник «Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки» заснований з метою оприлюднення результатів педагогічних досліджень науковців. Публікації репрезентують нові підходи до актуальних проблем навчання й вихавання та методики.

Відповідно до рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України видання включено до Переліку наукових фахових видань України в галузі педагогічних наук (наказ МОН України № 1081 від 29 вересня 2014 року). Збірник наукових праць видається українською, англійською, російською, болгарською, польською (змішаними) мовами. Усі серії наукового видання «Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету» видаються тричі на рік (жовтень, грудень, квітень).

Статті приймаються до друку до 01 квітня, 01 серпня та 01 листопада поточного року. Матеріали, надіслані авторами пізніше зазначених термінів, приймаються до розгляду з метою публікації в наступному випуску, якщо автор не повідомить про своє бажання зняти матеріали з розгляду.