Індексування

Розміщення нашого журналу в міжнародних наукометричних базах даних

1. CrossRef – це об’єднання наукових видавництв, яке розвиває загальну інфраструктуру для підтримки більш ефективних наукових комунікацій. Система цитування CrossRef сьогодні охоплює понад 68 мільйонів журнальних статей та інших елементів контенту (книги, дисертації, технічні звіти тощо) з тисяч наукових та професійних видавців по всьому світу.

1

2. Ulrich’s Periodicals Directory – передплатний каталог американського видавництва Bowker, є найбільшою БД, яка описує світовий потік періодичних видань по всім тематичним напрямкам.

2

3. Index Copernicus (Польща) – міжнародна наукометричних база. Сайт містить індексування, ранжування і реферування журналів, а також є платформою для наукового співробітництва та виконання спільних наукових проектів.

3

4. Google Scholar – безкоштовна пошукова система за повними текстами наукових публікацій усіх форматів і дисциплін.

4

5. Vernadsky National Library of Ukraine.

5