Випуск 2 (2014)

Автор | 16 Жовтня, 2016

Наукові записки Бердянського державного педагогічного
університету
Педагогічні науки

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки, 2014, Вип. 2
Зміст
Ачкан В. В. Формування процедурної та логічної математичних компетентностей старшокласників у процесі вивчення тригонометричних рівнянь та нерівностей у класах різних профілів
Бєлова Ю. Ю. Модель професійної компетентності майбутнього інженера машинобудівної галузі
Богданов І. Т. Факультативна фізико-технічна підготовка школярів
Вертипорох Д. Я. Історичний розвиток збірників фізичних задач у контексті еволюції методики навчання фізики
Волошина А. К. Історичний розвиток збірників фізичних задач у контексті еволюції методики навчання фізики
Жигірь В. І. Оцінювання професійної компетентності фахівця як фактор його формування
Заїка С. О. Формування та розвиток відповідальності на заняттях з технологічних дисциплін
Зайцева Л. І. Використання евристичного діалогу під час ознайомлення дошкільників з об’єктами природно-предметного довкілля
Засєкіна Т. М., Засєкін Д. О. Проблеми вдосконалення змісту шкільної фізичної освіти
Захаріна Є. А. Формування вмінь і навичок майбутніх учителів фізичної культури для позакласної та позашкільної оздоровчо-виховної роботи у виховному просторі загальноосвітніх навчальних закладів
Кавурко Л. В., Фомкіна О. Г. Міжпредметна інтеграція дисциплін природничо-математичного циклу в підготовці фахівців технологічного спрямування
Кірєєва І. В. Психолого-педагогічні аспекти самостійної роботи студентів у виші
Климова К. Я. Засоби медіа-дидактики у площині навчання і самонавчання української мови майбутніх учителів
Коваленко О. С. Використання методів моделювання під час навчання комп’ютерних технологій управління проектами
Коробова І. В. “Уміння запитувати” як показник методичної компетентності майбутнього вчителя фізики
Котельнікова Н. М. Підвищення кваліфікації вчителів на базі школи як важливий компонент системи післядипломної педагогічної освіти в Китаї
Кулінка Ю. С. Проектно-технологічний підхід у підготовці майбутніх учителів технології до превентивного виховання
Лазаренко А. С. Основні принципи моделювання процесу навчання фізики
Лазаренко Д. С. Використання другого закону Ньютона в гідродинаміці
Лазарєва Т. А. Мотивація професійної діяльності майбутніх інженерів-технологів харчової галузі
Лихолат О. В. Сучасна парадигма спеціалізації “Основи домашнього господарювання” підготовки вчителя технологій
Левченко О. В. Удосконалення методики вивчення нестаціонарних явищ на основі імітаційного комп’ютерного моделювання
Лозовенко О. А., Мінаєв Ю. П., Тихонська Н. І. Участь студентів та учнів у створенні комп’ютерних засобів навчання фізико-математичних дисциплін
Лук’яненко Г. І. Відображення концепції випереджувального навчання в освітньо-кваліфікаційній характеристиці професії
Мартинюк М. Т., Хитрук В. І. Теоретичні і методичні основи вивчення властивостей твердих тіл у загальноосвітніх навчальних закладах
Мартинюк О. С. Конструктивно-технічна діяльність як чинник удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців
Мацюк В. В. Рівневий контроль результатів навчальних досягнень студентів
Мирошниченко В. О. Моніторинг ефективності застосування проектної технології у процесі навчання історії
Муляр О. П. Відображення проблеми толерантності у практиці сучасної школи
Онуфрієнко О. Г. Наукова спадщина українського математика Володимира Рвачова
Павлова Н. С. Формування професійних компетентностей майбутніх учителів інформатики через використання електронного навчального курсу
Перегудова В. І. Формування фахової компетентності майбутнього вчителя технологій в умовах кредитно-трансферної системи навчання
Польова Г. М. Досвід використання інформаційних технологій на уроках історії
Савицька О. С. Роль елективних курсів у системі профільної технологічної освіти
Селезень В. Д. Графічна підготовка в організації навчального процесу студентів освітньої галузі “Технологія”
Сенченко І. С. Математичне моделювання під час викладання дисциплін економічного циклу в педагогічному виші
Сосницька Н.Л. Методичні засоби формування методологічної культури вчителя фізики
Халабузар О. А. Застосування синергетичного підходу в процесі фахової підготовки лінгвіста
Тихонська Н. І. Вимоги до “мовних” знань і вмінь учнів у шкільному курсі фізики

Категорія: 2014

Залишити відповідь