Випуск 3 (2016)

Автор | 5 Квітня, 2017

Наукові записки Бердянського державного педагогічного
університету
Педагогічні науки

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 2016, Вип. 3
Титул
Зміст
Євтух М. Б. (Київ). Парадигмальний підхід як методологічна засада вивчення вищої історичної педагогічної освітиУкраїни
Нищета В. А. (Херсон). Феномен риторики в контексті соціології й культурології
Попова А. С. (Київ). Проблеми професійної підготовки соціального працівника в умовах університетської освіти України і Швеції: порівняльний аналіз
Толкачова А. С. (Бердянськ). Толерантність як психолого-педагогічна проблема
Чередник Л. М. (Бердянськ). Сутність і структура педагогічної толерантності вчителя початкової школи
Брежнєва О. Г. (Маріуполь). Сюжетно-дидактична гра як фактор сприймання математичного змісту дошкільниками: прикладний аспект
Зикова К. М. (Бердянськ). Дослідження взаємозв’язку між фундаментальними фізичними і математичними константами на уроках фізики в 11-х класах
Кравець Н. П. (Київ). Комплексне застосування інноваційних технологій навчання на уроках літератури та виховання розумово відсталих учнів як активних читачів
Безлюдна В. В. (Умань). Модернізація змісту професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов в умовах оновлення педагогічної освіти кінця ХХ століття
Бондаренко Є. В. (Одеса). Тренінгові та інтерактивні технології як засіб формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх судноводіїв
Бурназова В. В. (Бердянськ). Артистизм як один з чинників виконавської самостійності майбутнього вчителя музичного мистецтва
Дубінець І. В. (Бердянськ). Музично-теоретичні дисципліни в процесі фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва: цілі і задачі
Зеленський О. А., Лазаренко А. С. (Бердянськ). Вплив температури радіоактивного зразка на довжину пробігу α- та β-часток
Ільчук Л. П. (Кременець). Інноваційні підходи в підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва до виховання учнів засобами дзвонарства
Керницький О. М. (Харків). Педагогічні умови підготовки майбутніх інженерів-педагогів до застосування суб’єкт-суб’єктної взаємодії в навчально-виховному процесі
Кобюк Ю. М. (Київ). Основні вимоги до підготовки майбутніх учителів початкових класів у Австралії
Медведєва О. Д. (Запоріжжя). Особливості організації структури освіти в Іспанії
Межуєв В. І. (Паханг, Малайзія). Комп’ютерна система навчального моделювання фізичних процесів та явищ DEMO
Савицька А. П. (Харків). Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх військових льотчиків до міжнародних миротворчих операцій
Слюсаренко О. О. (Харків). Лідерські якості в системі вимог до фахівців фармацевтичної галузі
Соляр Л. В. (Кременець). Сендвіч-модель формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва
Степанюк К. І. (Бердянськ). Практичні аспекти формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи
Халабузар О. А. (Бердянськ). Інноваційні процеси вдосконалення фахової підготовки лінгвістів у контексті модернізації освіти
Хорошайло О. С., Яковенко Ю. Л. (Краматорськ). Використання дидактичних ігор у вищій школі як інтерактивного методу едукації
Чепелюк А. В., Федак О. Г., Максим’юк Я. О. (Дрогобич). Особливості диференційного підходу в навчально-виховному процесі підготовки майбутнього вчителя фізичної культури
Юдіна О. В. (Запоріжжя). Методичні засади навчання студентів іноземної мови для ділового професійного спілкування
Дацко О. В. (Суми). Співпраця європейської асоціації університетів з арабськими та африканськими освітніми організаціями у сфері забезпечення якості вищої освіти
Кравченко О. І. (Старобільськ). Принципи моделювання стратегічного розвитку університету
Литовченко І. М. (Київ). Організація, що навчається, як феномен сучасної економіки знань: американський контекст

Категорія: 2016

Залишити відповідь