Випуск 2 (2016)

Автор | 5 Квітня, 2017

Наукові записки Бердянського державного педагогічного
університету
Педагогічні науки

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 2016, Вип. 2

 

Зміст
Content
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Вєнцева Н. О. (Бердянськ). Формування змісту вищої історичної педагогічної освіти України на початку ХХ століття
Гош В. Є. (Київ). Особливості розвитку теорії внутрішкільного контролю у вітчизняній педагогіці у 70-80-ті роки ХХ століття
Нелін Є. В. (Умань). Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти на українських землях (ХІХ – перша половина ХХ століття
Улюкаєва І. Г. (Бердянськ). Розвиток суспільного дошкільного виховання в Україні в першій половині ХХ ст.

ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Губіна О. Ю. (Суми). Сучасні підходи до вивчення проблеми розвитку відкритої освіти в Україні
Стрельніков В. Ю. (Полтава). Теоретико-методологічні основи формування духовної культури майбутнього вчителя
Філімонова Т. В. (Миколаїв) Національно-патріотичне виховання особистості: педагогічний аспект
Шумілова І. Ф. (Бердянськ). Моніторинг якості формування загальнокультурної компетентності майбутнього вчителя гуманітарних спеціальностей як психолого-педагогічна проблема

ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Рибінська Ю. А. (Київ). Психологічні особливості формування навичок вивчення іноземної мови в дітей трьох-шести років

СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Беграгян Л. С. (Дніпро). Методи вивчення фізики та шляхи їх удосконалення
Князян М. О. (Одеса). Підготовка майбутніх учителів до організації проектної діяльності учнів старших класів
Нищета В. А. (Херсон). Сучасна риторика в контексті філософії: методологічний аспект

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

Коваль Л. В. (Бердянськ). Ретроспективний аналіз професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи
Бурназова В. В. (Бердянськ). Розвиток артистизму і творчого потенціалу молодших школярів як домінанта професійної майстерності вчителя мистецьких дисциплін
Diers Manuela (Hildesheim, Germany). Strengthening resilience in school – a narrative examination about how teachers promote resilience by providing social support
Гуренко О. І. (Бердянськ). Полікультурна освіта майбутніх соціальних педагогів як педагогічна система
Жмуркова І. В. (Харків). Мотиваційні аспекти активізації процесу вивчення хімічних дисциплін засобами інформаційних і мультимедійних технологій
Заболоцький А. Ю. (Київ). E-learning в умовах компетентнісного підходу у ВНЗ
Кривильова О. А. (Бердянськ). Вихідні положення проектування психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів
Лю Сінтінь (Київ). Шляхи оптимізації формування естетичної культури майбутніх хореографів
Mekvabidze Ruizan (Gori, Georgia).The knowledge triangle as a main educational aspect for learning outcome
Мозолев О. М. (Хмельницький). Державний стандарт підготовки фахівців з фізичної культури і спорту Польщі
Nikitenko Vitalina, Karpenko Inna, Demikhova Olena (Zaporizhzhia). To some problems of international students study: language, social and humanitarian aspects
Ненько Ю. П. (Черкаси). Професійно орієнтована комунікативна підготовка майбутніх офіцерів служби цивільного захисту: сучасний стан, проблеми, суперечності
Нестеренко М. М. (Бердянськ). Проблема розвитку теорії уроку в контексті професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи: історичний аспект
Петько Л. В. (Київ). Метод аналогії як засіб підвищення якості процесу навчання в умовах університету
Попелешко Ю. І. (Мелітополь). Логіко-структурна побудова ціннісних орієнтацій: сучасні підходи до визначення
Попова О. В. (Одеса). Модель та експериментальна методика професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови в умовах університетської педагогічної освіти
Попова О. І. (Бердянськ). Формування культури педагогічного спілкування магістрів початкової освіти в процесі фахової підготовки
Радзієвська О. В. (Слов’янськ).Інноваційні технології як засіб формування іншомовної комунікативної компетенції здобувачів ступеня вищої освіти немовних спеціальностей
Simac Ana, Babin Juliana (Kishinev, Republic of Moldova). Development student’s creative abilities in learning of modern Moldavian tapestry
Сичікова Я. О., Дейнеко Н. В. (Бердянськ, Харків). Удосконалення моніторингу поточного рівня знань з дисципліни “Альтернативна енергетика” за допомогою комп’ютерної програми OPENTEST 2.0
Стеченко Т. О., Ушакова Л. І. (Чернігів). Зміст і структура лінгвокультурологічної компетентності майбутніх учителів іноземних мов
Сороквашин С. В. (Дніпро). Педагогічні умови формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельної галузі
Ушакова Ю. В. (Кропивницький). Педагогічні умови розвитку мотивації до вивчення професійно-орієнтованих дисциплін майбутніх диспетчерів з аеронавігаційного забезпечення
Фендріков К. М. (Харків).Популяризація на сторінках преси вищих педагогічних навчальних закладів передового педагогічного досвіду як умова реалізації професійно-педагогічного потенціалу вишівських газет
Фрицюк В. А. (Вінниця). Психолого-педагогічне поняття “професійний саморозвиток майбутнього педагога
Шевчук О. Б. (Старобільськ) Інтелектуальні навчальні системи: принципи побудови та базові класи архітектури (огляд І)
Шитко В. В. (Бердянськ). Особливості навчання математики студентів медичних коледжів
Шустак Ю. І. (Острог). Неформальна освіта дорослих у нормативно-правовому полі України
Яблочнікова І. О. (Київ). Особливості підготовки магістрів-фінансистів на Мальті

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Бунчук О. В. (Мелітополь). Структура, механізм формування складу товариства шкільної освіти та джерела його фінансування
Васиньова Н. С. (Старобільськ). Методологічні засади використання системного підходу дослідження розвитку теорії управління вищими навчальними закладами в Україні (остання чверть ХХ – початок ХХІ століття)
Лупаренко С. Є., Данилова Є. В. (Харків). Інформаційні технології в управлінні роботою музичних шкіл
Товканець О. С. (Ужгород). Управління якістю послуг у змісті підготовки менеджерів освіти на початку ХХІ століття

Категорія: 2016

Залишити відповідь