Випуск 1 (2018)

Автор | 13 Червня, 2018

Наукові записки Бердянського державного педагогічного
університету
Педагогічні науки

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 2018, Вип. 1
Титул
Зміст
Галецький С.М. Історія розвитку дистанційної освіти у світі
Дружененко Р. С. Роль педагогічного системного підходу в оформленні поняття “методична система навчання мови”
Мисліцька Н. А., Заболотний В. Ф. Методичний інструментарій викладача в організації вивчення фізики
Онипченко О. І.  Фамілістика та підготовка дітей і підлітків до сімейного життя у вітчизняній педагогічній думці (60-80-ті роки ХХ століття)
Савош В. О. Суть складників діади “виховання – самовиховання” в контексті ієрархічно-рівневої будови, результату, учительських та учнівських міркувань
Ярова О. Б.  Регулятивно-стратегічні та організаційно-змістові засади початкової освіти в Україні
Гладун Т. О. Розвиток соціальної компетентності батьків, які виховують дитину з розладами спектру аутизму: можливості кіномистецтва
Сахарова О. М. Іграшка як засіб естетичного виховання дітей дошкільного віку
Семеняко Ю. Б. (Бердянськ).  Вікові особливості сприймання дітьми дошкільного віку медіа-продукції
Кулик О. Д.   Місце мовленнєвого розвитку в структурі комунікативної компетентності школярів
Литвиненко О. Г. Технологія формування соціальної активності молодших школярів у позаурочній виховній діяльності
Петько Л. В.  Державний стандарт початкової освіти в ракурсі формування соціальної активності дитини
Смаковський Ю. В.  Організація та зміст констатувального експерименту з формування педагогічної культури майбутніх учителів музики
Чеховская О. Л.  Типы упражнений на интегрированных уроках русского и английского языков в начальной школе
Ярощук Л. Г.  Тестування як метод педагогічного контролю майбутніх учителів початкової школи
Андрощук І. В. Методи підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії
Бянь Лулу  Педагогічні умови формування культури мовлення студентів з КНР у процесі професійної підготовки
Вербівський Д. C.  Соціальне виховання та соціальна реалізація майбутніх учителів інформатики на засадах студентського самоврядування
Voitovska Oksana  System-forming components of professional development of physical training teachers in the conditions of postgraduate pedagogical education
Ігнатенко С.А.  Понятійно-теоретичні аспекти педагогічних технологій формування культури безпеки життєдіяльності майбутніх учителів початкової школи
Konovalska Lyudmila The axiological and cultural-logical approaches to the professional training of future teachers of physical training for the physical-cultural-healing work at the high school
Косенко Ю. М. Забезпечення емоційного розвитку дошкільників: підготовка вихователів на етапі професійного навчання
Кулінка Ю. С.  Ігрове проектування як професійно-орієнтована технологія формування дизайнерської культури майбутніх фахівців
Мінгальова Ю. І. Інформаційно-комунікаційні технології як один із засобів реалізації науково-дослідної діяльності студентів фізико-математичних факультетів
Ніконенко Т. В.  Педагогічні умови підготовки магістрів початкової освіти до застосування технології контекстного навчання
Ostenda A., Nestorenko T., Ostenda J. Practical education on a higher level in Poland: example of katowice school of technology

Павленко Є. А.  Рухова активність як невід’ємна складова формування здорового способу життя студентської молоді
Рубель І. С.  Візуальне мислення як складова візуальної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва
Рыжкова С. В. Проблема профессиональной социализации будущих преподавателей иностранных языков в современной образовательной бреде
Сальник І. В. Методологічні та методичні аспекти розвитку творчої особистості майбутнього вчителя фізики
Сизоненко І. Г., Тургенєва А. О. Організаційно-методичні аспекти проведення професійно-орієнтованої (безвідривної) практики студентів спеціальності “Соціальна педагогіка”
Сікора Я. Б. Управління знаннями в процесі формування предметних компетентностей майбутніх учителів інформатики
Спірін О. М., Вакалюк Т. А.Хмаро орієнтовані інтелектуальні карти як засіб інформаційно-аналітичної підтримки професійної діяльності викладача
Тернавська Л. М.  Пізнавальний бар’єр як засіб активізації іншомовної діяльності студентів
Толстова О. В.  Готовність майбутніх учителів до гуманітаризації математичної освіти учнів засобами ІКТ
Цибульська В. В. Мотивація до занять фізичною культурою і спортом студентів педагогічних спеціальностей
Червонська Л. М. Особливості професійної підготовки студентів-хореографів в умовах сучасної вищої школи
Шевчук О. Б.  Створення та використання високоефективних інформаційних технологій навчання в професійній підготовці фахівців фінансово-економічного напряму
Щербакова К. Й., Щербакова Н. М. Організація самостійної роботи студентів магістратури
Пономарьова О. Ю.  Педагогічні умови виховання толерантності в старшокласників

Залишити відповідь