Випуск 2 (2018)

Автор | 22 Жовтня, 2018

Наукові записки Бердянського державного педагогічного
університету
Педагогічні науки

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 2018, Вип. 2
Титул
Зміст
Аносов І.Антропологічний вимір освіти у творчій спадщині провідників української педагогіки
Антощак М.Духовний концепт спадщини М. О. Корфа: історико-педагогічний аспект
Бунчук О., Єрмак Ю. Роль української інтелігенції в провідницькому освітньому русі 1917-1920 рр.
Бунчук О., Попелешко Ю. Жертовність – визначна риса провідників в освіті періоду державотворчих процесів поч. ХХ ст. (в особах)
Вєнцева Н. Місія педагогічної деонтології у вихованні української еліти на початку ХХ століття
Добровольська Л., Окса М. Інновації у навчанні в досвіді А. С. Макаренка
Елькін М., Аносов І., Бєльчева Т. Реальний педагогічний експеримент як віддзеркалення суспільних взаємовідносин
Єленіна Є. Співтворчість учителя і учнів (ідея провідництва в педагогічній практиці)
Жадько В., Бідзіля П. Провідник і провідництво в освітній діяльності
Ізбаш С. Андрагог як провідник процесу навчання дорослих
Коробченко А., Головкова М. Педагогічна спадщина українських просвітителів ХІХ століття як джерело провідництва в освіті
Кравчук О. Музичне сприймання в структурі музикальності балетмейстера
Крамаренко А.Ідеї гуманістично орієнтованого освітнього процесу Василя Сухомлинського в сучасних реаліях
Крижко В. Генеза та становлення провідницької парадигми управління національною освітою
Лисаков С. Смисловий діалог понять “провідництво” та “просвітництво”
Лупаренко С. Просвітницько-виховна діяльність Харківського товариства поширення в народі грамотності (1869-1920 рр.)
Nefedchenko O. The theory of personality’s creative self-realization as the methodological basis of innovative heuristic education
Толочко С. Едукологія та освітологія: актуальність розвитку наук в умовах реформування освіти в Україні
Черезова І. Провідницькі ідеї В. К. Демиденка: погляд у майбутнє
Чорна В., Яковенко І. Філософський діалог як передумова відкриття в собі “істинної людини” (за Г. Сковородою)
Шумілова І. Загальнокультурна компетентність педагога – важливий напрямок ідеї провідництва в освіті
Олійник Г. Особливості роботи соціального працівника з етнічно-змішаними сім’ями
Щерба Н. Дидактичні передумови практикоорієнтованого навчання іноземної мови старшокласників з дитячим церебральним паралічем
Олійник А. Перспективи уроку вивчення морфології української мови на профільному рівні в компетентнісній парадигмі
Бєлікова В. Професійна підготовка майбутнього спеціаліста ХХІ століття
Волошинов С. Професійна підготовка фахівців морської галузі в Україні як компонент світового морського освітнього простору
Карпенко Ю. Особливості залучення студентів до наукової діяльності у вищих медичних навчальних закладах
Лахмотова Ю. Підготовка майбутніх учителів англійської мови початкової школи у КНР
Самоленко Т., Апайчев О.Показники фізичної підготовленості студентів першого курсу зі спеціалізації “Загальна фізична підготовка”
Хатунцева С. Технологія формування готовності майбутніх учителів до самовдосконалення в процесі професійної підготовки
Канішевська Л. Виховний аспект у моделюванні професійно орієнтованого іншомовного освітнього простору в умовах університету

Залишити відповідь