Випуск 3 (2018)

Автор | 11 Лютого, 2019

Наукові записки Бердянського державного педагогічного
університету
Педагогічні науки

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 2018, Вип. 3
Титул
Зміст
Валько Н. Досвід впровадження STEM-освіти у США та Канаді
Вєнцева Н. Поняття “система” як педагогічна категорія
Лавриш Ю. Особливості інтеграції наукової та навчальної діяльності в університетах Канади
Лісіна Л. Методичні особливості розробки і реалізації курсу “Основи інноваційного навчання фізики”
Онипченко О. Відповідальне батьківство та репродуктивне здоров’я підлітків як складові статевого виховання
Орос Ільдіко. Система освіти дорослих Угорщини і Данії
Лаврушина Н. Діяльність Центральної комісії допомоги дітям у боротьбі з безпритульністю в Україні (1922-1932 рр.)
Пліско Є. Організація освітньо-виховного процесу неповнолітніх правопорушників у спеціалізованих установах протягом другої половини ХХ століття
Коваль Л., Попова О., Нестеренко М. Дидактико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до моделювання сучасного уроку в початковій школі
Попова О., Попова Л. Формування в здобувачів початкової освіти орфографічної компетентності на уроках української мови
Чемоніна Л. Арт-педагогічні технології як засіб формування мовно-літературної компетентності учнів початкової школи
Ніщенко М. Соціальні ролі як важливий засіб формування соціокультурної компетентності учнів 8 класу
Шинкаренко В. Підходи та принципи патріотичного виховання старшокласників в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти
Вернигора О. Модель формування лінгвокраїнознавчої компетентності майбутнього вчителя-філолога у процесі фахової підготовки
Волошинов С. Організація практичної підготовки майбутніх фахівців морського та річкового транспорту
Гречанюк С. Використання міжпредметних зв’язків природничо-математичних дисциплін у викладанні фізики
Гуренко О. Концептуальні засади застосування культурологічного підходу до професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів
Дутчак Ю., Квасниця О. Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури як педагогічна проблема
Зозуляк-Случик Р. Діагностика рівнів формування професійно-етичної компетентності майбутніх соціальних працівників
Коновальська Л. Деякі аспекти професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи у старшій школі
Крапчатова Я., Головко О. Підвищення ефективності навчання аудіювання та говоріння іноземними мовами студентів вищих навчальних закладів шляхом використання інтерактивних технологій
Лихошвед Н., Лесь Т. Вміння вчитись: сутність, зміст і структура в навчанні іноземної мови студентів немовних закладів вищої освіти
Марціхів Х. Порівняльно-педагогічний аналіз професійної підготовки бакалаврів гуманітарних наук у галузі журналістики в університетах США та України
Маслій О. Сучасні технології в професійній підготовці майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння
Наливайко Т. Модель формування професійних компетентностей майбутніх економістів у процесі професійної підготовки з використанням інноваційних технологій
Овчиннікова Л. Принципи та функції формування в майбутніх учителів музики стилю управління мистецько-педагогічним колективом
Поночовна-Рисак Т. Особистісно орієнтовані технології формування професійних якостей майбутніх фахівців
Романчук О. Особливості професійної підготовки майбутніх учителів спорту і фізичної культури в Австрії в повоєнний період
Самойленко І. Сучасний погляд на проблему професійної підготовки спеціальних педагогічних фахівців до роботи з дітьми в умовах інклюзивного навчання
Степанюк К. Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи як проблема педагогічної науки
Чернуха Н., Хоссейн Моініджазані. Формування професійно значущих якостей сучасного фахівця: вектори успіху

Залишити відповідь