Випуск 1 (2019)

Автор | 23 Травня, 2019

Наукові записки Бердянського державного педагогічного
університету
Педагогічні науки

2019 рік

ПОВНИЙ ВИПУСК

ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Бабич Наталія, Тичина Катерина (Київ). Вплив колискових пісень на мовленнєвий розвиток дітей

Бєлікова Валентина (Кривий Ріг). Музична мова творів Михайла Степаненка як чинник формування творчого потенціалу особистості

Волошинов Сергій (Херсон). Сучасні тенденції морської галузі та роль морської освіти

Єленіна Євгенія (Житомир).“Дорожня карта” педагогічної майстерності вчителя

Ібрагімова Людмила (Мелітополь). Комплементарний аналіз використання потенціалу та можливостей відкритих он-лайн курсів у процесі вивчення дисципліни “Алгоритми та структура даних”

Нагрибельний Ярослав (Херсон). Аналіз змістового та нормативного складників робочих програм навчальної дисципліни “Історія педагогіки” в сучасних закладах вищої освіти України

Петриченко Лариса (Харків). Формування відповідального партнерства та батьківства в студентської молоді на засадах гендерної рівності

Розман Ірина (Мукачево, Закарпатська область). Проблема визначення предметного поля педагогічної біографістики

Силадій Іван (Київ). Відповідальність педагога і свобода вибору змісту й технологій освіти

Сіциліцин Юрій (Мелітополь). Аналіз можливостей використання одноплатних комп’ютерів Raspberry при викладанні розподільчих та паралельних обчислень

Старокожко Ольга (Бердянськ). Траєкторія провідницької парадигми в освітньому просторі України

ернігівська Наталія, Вінницька Тетяна (Київ). Дистанційний курс як форма самостійного навчання

Шевчук Олег (Старобільськ, Луганська обл.). До проблеми формалізації понятійного апарату гібридних дидактичних систем: інформаційний підхід

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Бочков Павел (Киев). Основные средства формирования и коррекции постуральных механизмов у дошкольников с нарушениями опорно-двигательного апарата

Волков Олександр (Мелітополь). Використання мелодекламації для розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку

Лисовская Татьяна (Николаев). Импровизация фольклорной деятельности в музыкальном воспитании старших дошкольников

Мога Николай (Киев). Возможности миографии в диагностике физического развития детей 1 – 3 лет со спастическими формами парезов

Тесленко Світлана (Миколаїв). Виховання національнопатріотичних почуттів старших дошкільників засобами музичномовленнєвої діяльності

ПОЧАТКОВА ОСВІТА

Голуб Олена, Лесик Анжеліка (Бердянськ). Педагогічні умови соціальної адаптації першокласників – дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – до умов інтернатного закладу

Журавльова Лариса (Мелітополь). Науково-теоретичні основи комплексної діагностики мовленнєвого розвитку молодших школярів з дисграфією

Кашуба Олександра, Кравчук Тетяна, Навольська Галина (Тернопіль). Особливості змісту освіти в початкових школах Німеччини

СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Греб Марія (Бердянськ). Використання активних методів навчання під час вивчення словотвору на уроках української мови в ЗЗСО
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

Батарейна Ірина (Мелітополь). Сучасні тенденції підготовки майбутніх учителів до морального виховання учнів початкової школи

Волкова Віра, Федорова Олена (Мелітополь). Умови формування ціннісних орієнтацій студентів у процесі освітньопрофесійної діяльності

Гриценко Андрій (Глухів). Умови формування професійної компетентності в педагогічній практиці підготовки майбутніх учителів історії

Желясков Василь (Ізмаїл). Компетентність викладача англійської мови у професійному середовищі майбутніх судноводіїв

Ізбаш Світлана, Давидова Світлана (Мелітополь). Критерії оцінювання рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва

Казанжи Олександра (Миколаїв). Особливості контекстного вивчення казок Г. К. Андерсена на заняттях з дитячої літератури з майбутніми фахівцями початкової школи

Кардаш Ірина (Миколаїв). Підготовка майбутніх вихователів до формування творчої особистості дітей передшкільного віку в театралізованій діяльності

Кожушкіна Тетяна (Дніпро). Методологічне підґрунтя розробки моделі формування культури міжособистісної взаємодії студентів педагогічного коледжу

Матвійчук-Юдіна Олена (Київ). Сучасні методи “комп’ютерної графіки” в системі підготовки фахівців кібербезпеки

Попова Галина (Херсон). Педагогічні умови формування професійної компетентності судноводіння в майбутніх судноводіїв

Русіна Неля (Рівне). Використання мобільних технологій у процесі навчання фахівців спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій”

Самсутіна Наталя (Бердянськ). Особливості підготовки майбутніх учителів фізичної культури до реалізації освітньої програми в умовах Нової української школи

Стасенко Олексій (Кропивницький). Формування професійного іміджу майбутніх учителів фізичної культури

Стеблюк Світлана (Мукачево). Школа бізнесу як один із чинників ступеневої професійної освіти

Тільняк Неоніла, Сидоренко Лілія, Тільняк Анастасія (Київ). Дистанційний курс навчання як форма організації самостійної україномовної підготовки студентів технічних спеціальностей

Халабузар Оксана (Бердянськ). Завдання з алгоритмами, ORквести та аур-дискусії в контексті підготовки майбутніх лінгвістів

Червонська Лілія, Ускова Альона (Мелітополь). Значення форми adagio на уроках класичного танцю у процесі професійної підготовки студентів-хореографів у вищих закладах освіти

Шокірова Заріна (Переяслав-Хмельницький). Професійна підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі вивчення кольорознавства

Юрженко Альона (Херсон). Роль гейміфікованих вправ, створених за програмою Нot Рotatoes, у формуванні комунікативної компетентності суднових механіків

Ярощук Лілія (Бердянськ). Теоретичні аспекти діагностики навчальних досягнень майбутніх учителів у Сполучених штатах Америки

 

 

Залишити відповідь